Denizbank Çiftçilere Özel Kredi (Başvuru Şartları)

Denizbank’tan çiftçilere kredi 3 ana başlıkta nakdi krediler olarak sunulmaktadır. Tarımsal üretim yapan veya girişimde bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilikler finansman ihtiyaçları için Denizbank’tan;

 • Tarımsal İşletme Kredileri,
 • Tarımsal Yatırım Kredileri,
 • Proje Yatırım Kredileri

Başlıkları altında karşılaşılabilecek tüm ihtiyaçlar için finansman sunulmaktadır. Aylık eşit taksitli ödeme planlarının yanı sıra 3 ve 6 ayda eşit taksit, hasatta ödeme gibi esnek geri ödeme koşulları başvuru sahibi taleplerine göre uygulanmaktadır.

Denizbank Çiftçi Kredisi Faiz Oranları 2019

Denizbank 2019 çiftçi kredilerinin faiz oranı bireysel ve ticari kredilere nazaran oldukça düşük oranlarda tutulmaktadır. Esnek ödeme koşullarının yanı sıra düşük faiz seçenekleri ile ülkemiz tarımını desteklemeyi sürdüren Denizbank, çiftçilere yönelik sağladığı finansman çeşitliliği açısından lider bankaların arasında yer almaktadır.

Denizbank Çiftçi Kredisi Başvuru Şartları

Denizbank çiftçi kredisine başvuru koşulları krediye başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişiliklerin tarımsal faaliyette oldukları veya tarımsal faaliyet yürütmek için girişimde bulunduklarını gösterir şartlardan oluşmaktadır.

 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak,
 • Tarımsal üretim yapılan tarla, arazi, arsa, vb. taşınmaza sahip olmak veya ilgili taşınmazları kiralamak,
 • Yüksek kredi notuna sahip olmak,
 • Kredinin geri ödemesini gerçekleştirebilecek maddi imkanlara sahip olmak

Olarak Denizbank’ın çiftçi kredisinde aradığı başvuru koşulları sıralanabilir.

Denizbank Çiftçi Kredisi Başvuru Evrakları

Denizbank’a çiftçi kredisi başvurusunda istenen belgeler 6 ana başlık altında toplanabilmekte olup gerçek kişilerin bankaya sunması gerekli evraklar aşağıda yer almaktadır:

 • Çiftçilik Belgesi ve ÇKS,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • İkametgah,
 • İmza beyannamesi,
 • Tarımsal üretim yapılacak taşınmaza ait tapu veya kira sözleşmesi,
 • Traktör veya tarımsal taşıt ruhsat aslı ve fotokopisi

Denizbank Tarımsal İşletmelere Yönelik Krediler

Tarımsal işletmeler için Denizbank kredilerigirdi temini sırasında oluşan finansman ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Eşit taksitli geri ödeme planlarının yanı sıra hasatta vade benzeri esnek ödeme koşullarının kredi kullanıcısına göre seçilebildiği krediler;

 • Spot Kredi,
 • Rotatif Kredi,
 • Taksitli Tarımsal İhtiyaç Kredisi

olarak gruplandırılmaktadır. Ayrıca tarımsal üretim gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiliklere Denizbank tarafından Üretici Kart sunularak oluşabilecek girdi alımları için finansman sağlanmaktadır.

Denizbank Tarımsal Yatırımlara Yönelik Krediler

Tarımsal yatırımlar için Denizbank kredileri bitkisel ve hayvancılık üretimleri kategorisinde pek çok farklı üretim türüne yönelik finansman sağlanması amacıyla başvuru sahiplerine sunulmaktadır. Denizbank şubelerinden eşit taksitli veya esnek ödeme seçenekleri dahilinde başvuruda bulunabileceğiniz tarımsal yatırım kredileri;

 • Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi,
 • Arazi Alım Kredisi,
 • Sera Yapım ve Modernizasyon Kredisi,
 • Meyve Tesis Kredisi,
 • Hayvancılık Kredileri,
 • Damla Sulama Kredisi,
 • İyi Tarım Uygulamaları Kredisi

Başlıkları altında çeşitli ihtiyaçlara yönelik olarak sunulmaktadır.

Denizbank Tarımsal Projelere Yönelik Yatırım Kredileri

Projeli yatırımları için Denizbank kredileriprojenin fizibilite sonuçlarına göre vade ve kredi tutarı gibi değişkenlerin çeşitlilik gösterebildiği nakdi bir kredi türüdür. Denizbank şubelerinden başvuruda bulunulan projeli yatırım kredileri için;

 • Hayvansal Üretim,
 • Bitkisel Üretim,
 • Mevcut İşletmelerin Satın Alınması,
 • Hibe Kredileri,
 • Projeli IPARD Kredisi,
 • Projeli Kırsal Kalkınma Kredisi

Olarak destekli ve doğrudan Denizbank tarafından sunulan finansman çözümleri yer almaktadır. Projeli yatırım kredileri başvurularında projenin fizibilite raporları ile birlikte proje kapsamında satın alınacak mal veya ekipmanlara yönelik proforma fatura veya teklif belgelerinin başvuru evrakları arasında yer alması gereklidir.

2019 Devlet Destekli Denizbank Çiftçi Kredisi

Denizbank’tan devlet destekli 2019 çiftçi kredisi IPARD ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında verilen hibe ve düşük faizli finansman çözümlerini içerir. Çağrı dönemlerinde mevcut projenizle birlikte Denizbank şubelerine başvuruda bulunarak gerekli prosedürler hakkında bilgi alabilir, sunulan devlet destekli çiftçi kredilerinden yararlanabilirsiniz.