SSK Doğum Parası Başvuru ve Şartlar 2019

SSK doğum parası başvurusu görev alınan kurumun patronuna yapılmaktadır. Bu para, doğum yapan sigortalı çalışanın hakkı olduğundan herhangi bir ek başvuruya gerek  yoktur. Kadının hekimden aldığı raporu işverenine götürmesi, doğum parası alması için yeterlidir. Ancak bu durum, yalnızca SGK sisteminin alt yapısında kaydı olmayan iş yerleri için geçerlidir. Normal durumda, rapora ihtiyaç olmadan SSK kapsamında doğum ödemesi gerçekleşmektedir.

SSK Doğum Parası Almak İçin Yapılması Gerekenler

Doğum parası almak için yapılacaklar eğer çalışmakta olunan iş yeri SSK alt yapısına kayıtlı değilse, hekimden alınacak raporun işverene teslim edilmesidir. Diğer başvuru işlemleri işveren tarafından gerçekleştirilmektedir. Doğum yapan kadının yalnızca iş yeri ile SGK il ve ilçe müdürlükleri arasında yapılacak yazışmaları beklemesi gerekir. Yazışmaların tamamlanmasının ardından doğum yapan işçi PTT’den parasını alabilmektedir

SSK ya bağlı çalışan kadınların haklarından biri olan doğum parası alınmaması durumunda 5 yıla kadar bekletilebilmektedir. Çocuğun kimliğinin çıkış tarihinden bağımsız olarak belirlenen doğum parası hekimin doğum günü olarak belirlediği tarih baz alınarak 5 yıl içinde verilmektedir. Doğum yapacak kadın, PTT’ye yatırılacak doğum parasını hesabının bulunduğu bankaya yönlendirebilmektedir.

Doğum Parası Hesaplama İşlemi                                                        

Ne kadar doğum parası alacağını hesaplamak için alınmakta olan brüt ücret bilinmelidir. Hesaplama, doğum öncesi 3 ay baz alınarak yapılır. 3 ayda alınan brüt ücretin toplamı ile yapılacak hesaplamada, günlük ücret bulunmalıdır. Doğum ücreti, son üç ayda alınan maaşın 90’a bölünmesi ile bulunan rakamın 2/3’üdür. Bu ödeme iş veren tarafından değil, SGK tarafından yapılmaktadır. Annenin maaşının son 3 aydaki toplamının 8.500 TL olduğu bir örnekle bu hesaplamayı yapalım:

8.500 /90 hesapla günlük ücret 94.44 TL olacaktır. SSK kaydı bulunan kadının 16 hafta izin yaptığı düşülsün. Bu durumda 112 günlük SSK ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir. Günlük brüt ücret 94.44 TL olduğundan, bu miktarın 2/3’ü hesaplandığında bulunacak miktar 62.96 TL olacaktır. Bu doğrultuda alınacak doğum parası 7.051.85 TL olacaktır. Doğum izninin uzamasına bağlı olarak alınacak para miktarı da uzayabilmektedir.

İkiz Doğumlarda Doğum Parası

Çoğul doğumlarda alınacak doğum ücreti alınan doğum iznine bağlı olarak değişiklik gösterir. Doğum izni uzadıkça alınacak doğum parası miktarı artar. Ancak bu doğum izninin yasal hak çerçevesinde alınmış olması gerekmektedir. Az önceki hesaplamaya dönülecek  olursa; ikiz doğum olması durumunda 20 haftalık doğum izni verilecektir. Aynı maaş miktarı üzerinden yapılacak hesaplamada 140 x 62.96 olarak yapılacak hesaplamada alınması gereken miktarın 8.814.4 TL olması gerekecektir. Üçüz doğumlarda, doğum harici mazeretsiz yasal izin süresi arttıkça alınması gereken doğum parası da artar.

Doğum Parası Alabilecek Kişiler

Doğum parası alacak anneler SSK kaydı yapılmış olan annelerdir. Annenin en az 3 yıl süreyle SSK primlerinin yatırılmış olması gerekir. 3 yıl primi yatırılıp işten ayrılmış olan annelere, doğumdan önceki 3 ay baz alındığından doğum parası ödemesi yapılmaz. Doğum parası alabilmek için geçici izne ayrılmış olmak gerekir.

Doğum Parası Almak İçin Gerekli Şartlar

Doğum parası almak için koşullar şöyle sıralanabilir:

  • SSK raporunun başladığı tarihten itibaren çalışan izinli sayılmalıdır.
  • Doğumun hemen öncesinde işten ayrılan kişi, doğum parası alamaz.
  • Doğumdan önceki yıl en az 90 günlük primin yatırılmış olması gerekmektedir.
  • Doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 haftalık izin süresince işe gelinmemesi gerekmektedir. İşe gelen işçi doğum parasını